Search This Blog

Wednesday, 22 July 2015

nandusviews: ഈ മഴയൊന്നു തോര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍

nandusviews: ഈ മഴയൊന്നു തോര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍: ഈ മഴയൊന്നു തോര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ View Blog മഴ വെളുപ്പിന് മുതല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പെയ്യുന്നുണ്ട് .കുറച്ചു നേരം അയാള്‍ മഴ കേട്ട...

1 comment: